pandai selisik sedang berlaga

Maksud: Orang yang dapat mencari kesenangan diri walaupun dalam bahaya atau kesusahan

berkongsi