pandai menyipat, tidak pandai menarah

Maksud: Tahu menyuruh (memerintah) tetapi tidak tahu membuat kerja

berkongsi