pelabur habis palembang tak alah

Maksud: Modal telah banyak habis tetapi faedah akhirnya tiada

berkongsi