pelihara adat

Maksud: Mengekalkan dan mengamalkan adat

berkongsi