pelita kehabisan minyak

Maksud: Bermuka muram kerana kesedihan

berkongsi