pembuluh rongkongan

Maksud: Orang yang mendatangkan untung

berkongsi