pembasuh tangan bidan

Maksud: Hadiah yang diberikan kepada orang yang telah memberi pertolongan dalam suatu kerja rumit

berkongsi