pendekar lidah

Maksud: Pandai berdebat atau berbahas

berkongsi