perang asap

Maksud: Perang bukan benar tetapi sebagai latihan atau persediaan

berkongsi