perang bermalaikat, sabung berjuara

Maksud: Kita berusaha tetapi tuhan yang menentukan berjaya atau tidak

berkongsi