perang bicara

Maksud: Berkelahi dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar

berkongsi