perang dingin

Maksud: 1. Bergaduh atau berperang secara takut-menakuti (menggertak)
2. Bergaduh dengan tidak bercakap (suami isteri dan lain-lain)

Contoh ayat: Masalah kewangan adalah punca utama terjadinya perang dingin antara pasangan suami isteri.

berkongsi