permaisuri raja berurap-urapan, lipas di dinding timpa perasaan

Maksud: Perihal orang miskin atau hina menyamai orang yang kaya-kaya dalam perasaan hatinya

berkongsi