perkuda tuma

Maksud: Sesuatu yang mustahil akan diperoleh

berkongsi