peti yang berisi emas perak itu tiada dilelehkan orang

Maksud: Ilmu pengetahuan yang baik tidak dicurahkan orang di mana-mana sahaja

berkongsi