pihak sana

Maksud: Kumpulan dalam pihak lawan

berkongsi