pihak pertama

Maksud: Orang yang disebutkan dahulu dalam perjanjian.

berkongsi