pilin kacang hendak mengebat, pilin jering hendak berisi

Maksud: Suatu pembicaraan atau perbuatan itu mempunyai maksud dan tujuannya

berkongsi