pilin telinga saring-saring

Maksud: Hendaklah difikirkan habis-habis sebelum mengerjakan sesuatu

berkongsi