pinjam sewa

Maksud: Membeli sesuatu secara beransuran

berkongsi