pipit hendak jadi enggang

Maksud: Ingin melakukan sesuatu yang melebihi kesanggupan

berkongsi