pitis sekupang genap, hendak membeli kancah berkerawang, nuri pandai berkata

Maksud: Keadaan yang serba salah

berkongsi