pusaka rendah

Maksud: Harta pusaka seperti kain dan barangan emas

berkongsi