pusat jala pumpunan ikan

Maksud: (menjadi) tempat berkumpul (menjadi pusat bermacam-macam hal atau urusan), pusat pentadbiran, pusat pemerintahan

berkongsi