pusing belit

Maksud: Orang yang tidak jujur

berkongsi