putar negeri

Maksud: Perampasan kekuasaan negeri.

berkongsi