puteri mandi

Maksud: Perempuan yang hanya mementingkan kecantikan.

berkongsi