putih di luar kuning di dalam

Maksud: Perihal orang yang kelihatan baik pada lahirnya tetapi jahat di dalam hatinya

berkongsi