putus arang

Maksud: Penceraian yang tidak dapat didamaikan lagi.

berkongsi