putus akal

Maksud: Tidak tahu apa yang dibuat lagi.

berkongsi