putus benang

Maksud: Perselisihan yang masih dapat didamaikan.

berkongsi