putus tali tempat bergantung, terban tanah tempat berpijak

Maksud: Kehilangan orang tempat menumpang hidup (putus pengharapan oleh sebab sesuatu kemalangan)

berkongsi