putus timba tinggal tali, putus tali tinggal timba

Maksud: Perihal seseorang yang kematian suaminya (bercerai dengan taulan yang diharap)

berkongsi