rapat tertutup

Maksud: Perhimpunan atau mesyuarat yang tidak terbuka kepada orang luar

berkongsi