rapat terbuka

Maksud: Perhimpunan yang boleh dihadiri orang luar

berkongsi