rendah gunung tinggi harap

Maksud: Dipakai untuk menyatakan besarnya harapan

berkongsi