rendah gunung tinggi harapan

Maksud: Dipakai untuk menyatakan besarnya harapan

berkongsi