rimbun-rimbun ditutuh, semak-semak disiangi

Maksud: Barang sesuatu hendaklah dijaga baik-baik supaya sentiasa selamat

berkongsi