ringan sama dijinjing, berat sama dipikul

Maksud: Saling menolong ketika senang atau susah.

berkongsi