rosak badan kerana penyakit, rosak bangsa kerana laku

Maksud: Kerana penyakit, rupa kita boleh menjadi buruk dan kerana kelakuan jahat, nama baik bangsa atau suku itu boleh tercemar

berkongsi