rumah gedang

Maksud: Rumah nenek moyang

berkongsi