rumah madat

Maksud: Tempat menjual candu

berkongsi