rumah liar

Maksud: Rumah yang dibina di atas tanah kerajaan tanpa izin

berkongsi