rusuh hati

Maksud: Gelisah.

Contoh ayat: Tuan Puteri Lelasari berasa rusuh hati kerana ayahandanya pergi berperang.

berkongsi