salah bebal

Maksud: Berbagai-bagai kesalahan kerana kebodohan

berkongsi