salah lihat

Maksud: Melihat sesuatu dengan maksud yang buruk

berkongsi