salangkan bah kapar tak hanyut, kononlah pula kemarau panjang

Maksud: A)kalau semasa muda sudah malas, mustahil menjadi rajin kalau sudah tua

berkongsi