salin gigi

Maksud: Gigi yang menggantikan gigi susu atau gigi permulaan yang telah tanggal

berkongsi