sangkar emas tenggeran suasa

Maksud: Laki-laki yang menunggu isterinya (kekasihnya) dengan rumah yang bagus serta cukup alat perkakasnya

berkongsi