santan dibalas dengan tuba

Maksud: Kebaikan dibalas dengan kejahatan

berkongsi